Mirror Lake - Jeff White

 

 

 

2003 Jeff White